Home > Nieuws > Nieuws AJN > AJN-bestuur zoekt twee actieve bestuursleden!

Per 1 april 2019 zal onze secretaris het bestuur gaan verlaten en per 1 november 2019 zit de maximale zittingstermijn van een algemeen bestuurslid erop. Wij zoeken nu twee nieuwe bestuursleden; een bestuurslid met interesse voor de functie van secretaris en een algemeen bestuurslid. Als secretaris maak je deel uit van het dagelijks bestuur van de AJN.

Als bestuurslid /secretaris

 • zet je je samen met de andere bestuursleden in om inhoud en vorm te geven aan de visie en het toekomstige beleid van de AJN
 • geef je samen met de andere bestuursleden richting aan ontwikkelingen die nodig zijn om de rol van jeugdarts te verbeteren of te verbreden
 • vertegenwoordig je de AJN bij landelijke partners, in landelijke gremia passend bij de portefeuille
 • als secretaris bereid je onder meer samen met het secretariaat AJN de vergaderingen  van het Landelijk Bestuur, het Dagelijks Bestuur en de ABC-raad voor

Evaluatie van het functioneren van een bestuurslid vindt elke twee jaar plaats met twee leden van het Dagelijks Bestuur.

Wij vragen

 •  werkzaam als jeugdarts
 •  minimaal vijf jaar relevante werkervaring
 •  relevante en actuele kennis van het vakgebied en werkveld van de jeugdarts
 •  een flexibele instelling
 •  gemiddeld circa 10 uur per maand beschikbaarheid voor de AJN
 •  goede contactuele eigenschappen

Wij bieden

 •  een uitdagende en inhoudelijk interessante bestuursfunctie in een enthousiast team
 •  een landelijk netwerk binnen het vakgebied van arts M&G en de zorg voor jeugd
 •  professionele ondersteuning door het bedrijfsbureau
 •  jaarlijks een maximale belastingvrije vrijwilligersvergoeding
 •  onkostenvergoeding zoals reiskostenvergoeding

Procedure

Reacties kunnen gestuurd worden naar: secretariaat@ajnjeugdartsen.nl

Een bestuursvergadering bijwonen kan deel uitmaken van de procedure. Voor het bestuur geldt een periode van twee jaar met mogelijke verlenging van twee keer twee jaar, dus maximaal zes jaar.

Overige informatie

Nadere informatie over deze functie is in te winnen bij de huidige secretaris Ria Brouwer via (06) 132 819 92 of via de mail: secretariaat@ajnjeugdartsen.nl

* Het landelijk bestuur van de AJN bestaat sinds november 2018 uit: Astrid Nielen (voorzitter), Marjolein van der Laan (vice-voorzitter), Ria Brouwer (secretaris), Anneke Witt (penningmeester), Irene Peters, Inge Tissen, Petra Jaarsma, Henrike ter Horst en Caroline Schouten.