Home > Nieuws > Nieuws AJN > Activiteiten voor 2019!

Je kunt ze niet vroeg genoeg noemen … belangrijke AJN-data in 2019.

Je vindt de afzonderlijke dagen ook in onze website-agenda. En natuurlijk komen er ongetwijfeld nog dagen bij … Vooralsnog zijn de volgende data het noteren waard:

De AJN-dagen van 2019: vrijdag 22 maart en vrijdag 15 november. De 21e juni 2019 volgt nog een AJN-NVK dag en 11-12-13 september 2019 vindt het EUSUHM plaats in Rotterdam.

De VVC: wie denkt mee?!
En wie graag eens een AJN-dag wil mede-organiseren, meldt zich aan bij Sandra Gijzen van de VVC