Home > Nieuws

Wat werkt tegen pesten?

Het onderzoek 'Wat werkt tegen pesten?' is een grootschalig landelijk onderzoek. Het is uitgevoerd door een consortium van 5 universiteiten en het Trimbos Instituut in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

E-learning vroegsignalering autisme

Werkt u met hele jonge kinderen en twijfelt u soms of u 'afwijkend' gedrag goed interpreteert? In deze e-learning leert u Autisme Spectrum Stoornissen (ASS) bij jonge kinderen te herkennen. Door een vroege herkenning krijgen deze kinderen betere ontwikkelingskansen.