Home > Nieuws > Nieuws vak

Brochures vluchtelingenkinderen

Sociaal Werk Nederland, Pharos, Sardes en het Nederlands Jeugdinstituut hebben vier brochures gemaakt die de kinderopvang ondersteunen bij het werken met vluchtelingenkinderen en hun ouders. Ze zijn ook informatief voor andere professionals en vrijwilligers die werken met vluchtelingenkinderen.