Home > Nieuws > Nieuws vak

Gespreksvoering in de JGZ

Dertien bestaande JGZ-richtlijnen met een focus op psychosociale problematiek van jeugdigen werden systematisch ‘gescreend’ op informatie, aanbevelingen of tips rondom gespreksvoering of communicatie. Aangevuld met de uitkomsten van drie behoeftepeilingen onder ouders, jongeren en JGZ-professionals.