Home > Nieuws > Nieuws AJN

Pleidooi voorkom kindermishandeling

12 oktober 2016 Pleidooi voor stevige inzet op voorkomen kindermishandeling Maandag 10 oktober werd tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer gesproken over de verbetering van de Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling. De voorgestelde registratieverplichting of veldnorm voor kindermishandeling...