Home > Agenda > Werken vanuit een oudergerichte attitude
28 juni, 2018
van: 10.00 tot: 17.00
Pullman - Cocagne, Eindhoven

Communiceren met ouders is iets dat nagenoeg iedere professional die met jeugdigen of mensen met een verstandelijke beperking werkt, doet. Maar dat wil niet zeggen dat de communicatie met ouders dan ook oudergericht is. Onder oudergericht werken verstaan we een grondhouding naar ouders waarin hun ouderschap centraal staat zonder het kindbelang uit het oog te verliezen. Daarbij worden ouders zodanig ondersteund dat zij zelf oog voor hun specifieke positie als ouder behouden of weer krijgen.

Deze grondhouding komt tot uitdrukking in een positie waarin de professional in de communicatie met ouders consequent naast hen staat en niet bovengeschikt of ondergeschikt.

Het oudergericht communiceren houdt in dat de professional, startend vanuit het kindperspectief, continu sensitief is voor het ouderperspectief. Het aannemen van deze grondhouding is geen sinecure; zeker wanneer het kindbelang in het gedrang lijkt te komen wordt communiceren met ouders vaak moeilijk. Daarom wordt er tevens ingegaan op het omgaan met eigen beeldvorming, weerstanden en vooroordelen richting ouders.

Daarnaast wordt aandacht besteed op de positie die men naar ouders inneemt en de valkuilen die daarbij kunnen optreden.

Meer informatie en inschrijven klik dan hier.