Home > Agenda > Overig > Liever liefde dan de beste buggy
22 februari, 2018
van: 9.30 tot: 16.40
De Werelt, Lunteren

Voorkomen van ernstige gevolgen voor het kind bij conflicten tussen ouders

Ieder kind verdient de best mogelijke start van zijn leven met optimale kansen op een gezonde en veilige ontwikkeling. Dit gaat niet vanzelf. De komst van een kind brengt veel verandering teweeg voor de ouders en hun onderlinge relatie; zozeer dat 83% van alle jonge ouders te maken krijgt met een relatiecrisis.

Om negatieve gevolgen voor het kind te voorkomen, is krachtig ouderschap nodig met positieve interactie tussen ouder en kind, en tussen ouders onderling. Daarom is het bespreekbaar maken van de nieuwe situatie essentieel voor de ontwikkeling van het kind. Steeds meer zorgprofessionals beseffen dat dit gesprek nodig is om bij te dragen aan een omgeving waarin een kind gezond en veilig kan opgroeien.

De vraag rijst dan uiteraard: “Wat doen we?”. Toekijken of handelen? Voorkomen of genezen? Kunnen we iets bijdragen aan:

  • het voorkomen van scheidingen bij ouders met heel jonge kinderen
  • het terugdringen van vechtscheidingen
  • het verminderen van het aantal tweede scheidingen

Het antwoord hierop is JA. Door ouders te ondersteunen in positief en krachtig ouderschap lever je een bijdrage aan hun ouderschapsvaardigheden. En zo help je schade bij het kind te voorkomen. Ervaringen in het buitenland laten dit al zien. Ga in gesprek met ouders, inventariseer wat hun behoeften, belevingen en uitrusting zijn, om daarna op diverse terreinen ondersteuning te bieden.

Daarom deze dag, voor professionals die niet langer willen toekijken maar concrete stappen willen zetten. Met name om preventief beleid in gang te zetten dat kinderen beschermt tegen de gevolgen van conflicten tussen hun ouders. Je ontvangt veel praktische informatie en handvatten om direct in je eigen werkomgeving met  de geschetste thematiek aan de slag te gaan.

Meer informatie en inschrijven op de website van Scem