Home > Agenda > Managers verkennen publieke gezondheidszorg: een stoomcursus
17 januari, 2018
van: 17.00 tot: 21.00
Utrecht

Het beleid van elk ministerie en elke bedrijfssector heeft effect op de volksgezondheid. Als directeur of manager in de publieke gezondheid heb je daarmee te maken. Daarnaast dien je een koers te realiseren die congruent is met de beginselen van de public health. Onder tijdsdruk en in een bestuurlijke arena. Wil je die complexiteit in korte tijd leren doorgronden? Doe dan deze module.

Doorgrond de complexiteit van de public health op bestuurlijk niveau

Vijftien procent van ons Bruto Binnenlands Product (BBP) besteden we aan zorg. Ongemerkt werkt elke Nederlander bijna één hele dag per week voor ‘de kosten van de zorg’. Die zorg zal steeds meer preventieve elementen in zich moeten hebben om ook voor de toekomst betaalbaar te blijven. Als directeur of manager in de (publieke) gezondheidzorg ben je één van de cruciale factoren die de noodzakelijke veranderingen teweeg moet brengen.

Deze module brengt je de inhoudelijke kennis om daarmee aan de slag te gaan. Het is een stoomcursus die zicht geeft op welke krachten er allemaal werken. In acht avonden leer je de complexiteit daarvan te doorgronden. Na afloop weet je wat er speelt, welke valkuilen en kansen er liggen en welke contacten je daarbij vooruit kunnen helpen.
Als voorbereiding lees je de aanbevolen literatuur. Zo ben je in staat om met een goed gevoel te participeren in de discussie. Als handboek benut je: ‘Volksgezondheid en Gezondheidszorg’ van Johan Mackenbach en Karien Stronks, 8e editie, mrt 2016.

Na afloop van deze driedaagse module heb je kennis van de volgende onderwerpen:

  • Inrichting en functioneren van ons zorgstelsel: welke kennis, welke adviesorganen en welke lobbygroepen bepalen mede de besluiten over veranderingen in de publieke zorg.
  • Preventie en zorg: over de uitgaven, de opbrengsten en de afweging.
  • Organisatie van de zorg voor jeugd: over de transitie jeugdzorg en Jeugd –GZZ.
  • Infectieziekten: over de regionale en internationale infrastructuur voor infectieziektebestrijding.
  • Publieke gezondheidszorg op lokaal niveau ontwikkelen: hoe pak je dat aan vanuit een strategische positie?
  • Sociaaleconomische gezondheidsverschillen (SEGV) begrijpen.
  • Illustratie van bovengenoemde onderwerpen via de inhoudelijke thema’s als roken, alcohol, overgewicht, depressie, chronische ziekten, dementie.
  • Bijzondere thema’s zoals ethische dilemma’s in de publieke gezondheidszorg, ouderen, en eventueel een thema naar keuze van de deelnemers.

Meer informatie: NSPOH