Home > Agenda > Lustrum AJN Noord-Holland: ‘The art of influencing’
12 oktober, 2018
van: 14.00 tot: 20.00
De Stoomhal, Wormer

Bij deze nodig ik je van harte uit voor de viering van het lustrum van AJN Noord Holland op 12 oktober 2018.

Let op: je aanmelding is pas definitief na het overmaken van 20 euro.

The art of influencing: to nudge or not to nudge?

De jeugdarts wil een positieve invloed  hebben op de keuzes die ouders maken rondom de gezondheid van hun kinderen en op de keuzes die de jeugd zelf maakt. Zij wil daarin bereiken dat er meer urgentiebesef komt bij haar cliënten, dat er vaker actieve opvolging door cliënten van het JGZ-advies is, en dat gezonde leefgewoonten en opvoedstijlen door cliënten worden volgehouden en zich eigengemaakt.

Daartoe helpt het de jeugdarts als zij de gedachtengang en motivatie tot gedrag en gedragsverandering van haar klanten (nog) beter leert begrijpen, zodat zij meer dichtbij, klantgericht en effectiever kan opereren.

Ter inspiratie en concretisering van dit thema gaan we kennismaken met de methodiek Sociale Marketing.

 

Na deze middag:

  • Zijn we op de hoogte van de mogelijkheden om principes van Social Marketing toe te passen in onze dagelijkse praktijk, binnen ons eigen werkveld en discipline, maar ook in samenwerking met andere disciplines en organisaties.
  • Zijn we op de hoogte van relevante technieken en theorie van gedragsverandering op groepsniveau (sociale psychologie, gedragseconomie(nudging)).
  • Krijgen we inzicht in de rol van Social Marketing bij het beïnvloeden van mensen en leren we hoe Social Marketing ons kan helpen onze doelgroep beter te begrijpen om zo nog klantgerichter te kunnen werken

 

De interactieve leersessie wordt verzorgd door drs. J. Huibregtsen, trainer social marketing

Programma

13.30-14.00 uur       Inloop

14.00-15.30 uur       Lezing Social Marketing door Julie Huibregtsen

15.30-16.00 uur       Pauze

16.00-17.30 uur       Interactieve Social Marketing

17.30-18.30 uur       Borrel

18.30-20.30 uur       Tapas diner

Aanmelden

Je kunt je aanmelden voor het bijwonen van de lustrumviering via e-captain(www.ajn.e-captain.nl ). Mocht je geen lid zijn van de AJN stuur dan een mail naar ajnnhsecretariaat@gmail.com met vermelding van naam en BIG nummer.

Aanmelden kan tot 1 oktober 2018

VOL = VOL

Accreditatie ABSG is aangevraagd voor 3 punten.

Kosten

Deelname aan deze middag en avond bedragen voor leden en niet-leden €20 per persoon. Het verschuldigde bedrag kan worden overgemaakt op rekeningnummer NL25RABO0336558953 tnv AJN Noord Holland.

Je aanmelding is definitief wanneer het vereiste inschrijfgeld is ontvangen.

 

Locatie

De lustrumviering vindt plaats in De Stoomhal, Pakhuisplein 44, 1531 MZ te Wormer. Voor meer informatie over de locatie en de routebeschrijving zie www.destoomhal.nl