Home > Agenda > Invitational Conference Evaluatie Individueel Functioneren (EIF)
10 oktober, 2017
van: 15.30 tot: 18.30
Van der Valk, Almere
KAMG en NVVG/GAV zijn eind 2015 gestart met de ontwikkeling van een model evaluatie individueel functioneren (EIF) en evaluatie groep specialisten. 

Deze Wetenschappelijke Verenigingen maken zich hard voor een optimale kwaliteit van de sociaal geneeskundige beroepsuitoefening. Werken aan professioneel handelen, vakinhoudelijke ontwikkeling en je toetsbaar opstellen horen hierbij. Periodieke evaluatie van het professioneel functioneren is niet alleen bedoeld als een toetsinstrument in het kader van de aangescherpte herregistratie eisen per 1 januari 2016 maar geeft ook het educatieve proces vorm. Het gaat uit van het principe ‘een leven lang leren’. Artsen moeten zich ook na hun registratie als specialist of profielarts voortdurend blijven ontwikkelen in álle CanMEDS-competenties; niet alleen op het gebied van medisch handelen, maar ook in competenties als communiceren, organiseren en samenwerken.

Tijdens deze Invitational Conference informeren wij u over de (formele) achtergrond van dit project, de ontwikkeling, de instrumenten en vervolgens gaan we met u in gesprek. Deze middag levert een bijdrage aan de ontwikkeling van een passende systematiek die in pilots getest en bijgesteld wordt. KAMG en NVVG/GAV hopen dat u deze periodieke evaluatie gaat omarmen als een praktisch bruikbaar en kwaliteitsbevorderend instrument.

Doelgroep:
Alle leden van KAMG en NVVG/GAV, geïnteresseerden en betrokkenen bij de Sociale GeneeskundeDoelgroep: alle leden van KAMG en NVVG/GAV, geïnteresseerden en betrokkenen bij de Sociale Geneeskunde.

Aanmelden

Iedereen kan zich kosteloos aanmelden voor deze Invitational Conference tot uiterlijk 19 september 2017, via: www.nvvg.nl.
Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar dus wees er snel bij want vol is vol! 

Programma

13.00  – 13.30 uur Inloop
13.30  – 15.00 uur Najaarsledenvergadering GAV
Najaarsledenvergadering KAMG
Najaarsledenvergadering NVVG
15.00  – 15.30 uur Pauze
15.30  – 15.35 uur Welkom Invitational Conference
15.35  – 15.45 uur Formele toelichting ontwikkeling EIF
15.45  – 15.55 uur Stand van zaken project EIF
15.55  – 16.10 uur Vragenkwartiertje
16.10  – 16.30 uur Koffie en thee pauze
16.30  – 17.30 uur Ronde Tafel Carrousel
17.30  – 17.40 uur Afsluiting Invitational Conference
17.40  – 18.30 uur Borrel en napraten