Home > Agenda > Overig > Congres Zorgmijding
22 februari, 2018
van: 10.00 tot: 17.00
Pullman Cocagne -, Eindhoven
Het congres over zorgmijding gaat over het werken met mensen die geen hulp zoeken of accepteren, terwijl ze die wel degelijk nodig hebben.
Dit kan te maken hebben met moeilijk toegankelijke voorzieningen of de angst voor financiële consequenties. Maar ook psychologische processen zoals de angst voor een diagnose en behandeling, het gebrek aan vertrouwen in hulpverlening of het verlies van autonomie, kunnen belangrijke verklaringen zijn om zorg buiten de deur te houden.
Maar een tekortschietende zorg ligt natuurlijk niet alleen aan de kant van de cliënt.Bij hulpverleningsorganisaties schiet de daadkracht en het initiatief om mensen te helpen nogal eens tekort. Zeker wanneer het extra ingewikkelde situaties betreft waarin bijvoorbeeld LVB-problematiek en / of een migratie-achtergrond een rol speelt.Wie is verantwoordelijk en wat te doen? Waarom mijden mensen eigenlijk hulp? Wat maakt dat hulpverleners soms niet de hulp verlenen die mensen nodig hebben? Hoe krijg en houd je verbinding met mensen die cynisch zijn over of bang zijn voor de hulpverlening? En hoe werkt dat als mensen een migratie-achtergrond hebben? Of een licht verstandelijke beperking?

Deze vragen staan centraal tijdens dit praktijkgerichte congres, waaraan vooraanstaande sprekers uit wetenschap en praktijk meewerken.Meer informatie en inschrijven congresburo.com