Home > Agenda > Overig > Beroepsgeheim, privacy en dossiervorming
18 september, 2018
van: 10.00 tot: 17.00
Pullman - Cocagne, Eindhoven

Onder het motto ‘Eén-Gezin Eén-Plan’ wordt van hulpverleners meer en meer verwacht dat zij intensief samenwerken met andere beroepskrachten en instellingen om zo te komen tot een integraal hulpaanbod. Deze samenwerking roept allerlei vragen op over het beroepsgeheim van de werkers en over de privacy van cliënten.

Gegevensuitwisseling zal binnen de kaders van de privacywetgeving moeten gebeuren, waarbij de burger zelf de regie moet kunnen voeren over de gegevensuitwisseling die rondom hem of haar plaatsvindt. Hier zal dus zeer zorgvuldig mee omgegaan moeten worden.

Wat is de betekenis van beroepsgeheim, privacy en dossiervorming in het Nederlands rechtsstelsel? Hoe te handelen bij dreigende situaties, schokkende gebeurtenissen of maatschappelijke vraagstukken? Vanuit de driehoeksverhouding ‘cliënt – hulpverlener – maatschappij’ zullen de juridische begrippen beroepsgeheim, privacy en dossiervorming worden behandeld.

Meer informatie en inschrijven op de website van ces-educatie.nl