Home > Agenda > Avondcyclus JGZ: Kinderen met NAH
25 september, 2017
van: 18.45 tot: 22.30
campus van het Radboudumc, Nijmegen

Voor u ligt het programma van de Avondcyclus Jeugdgezondheidszorg “Zorg voor het kind” die PAO Heyendael u in 2017 biedt. Hierin staan we uitgebreid stil bij onderwerpen die met regelmaat de revue passeren in de spreekkamer, maar ook bij zeldzamer problematiek.
Artsen in de JGZ en huisartsen krijgen veelvuldig vragen over de groei en voeding van kinderen. Veel mensen zijn tegenwoordig bewust bezig met gezondheid en voeding, maar welke moderne ‘diëten’ zijn nu verstandig voor kinderen, en welke hypes kunnen problemen geven?
Overgewicht kan bijvoorbeeld leiden tot hypertensie. Wanneer spreken we eigenlijk van een gestoorde bloeddrukregulatie bij kinderen, en welke therapeutische opties zijn er? Ook schaven we aan ons ‘pluis/ niet pluis’ gevoel als het gaat om hartgeruisen en ritmeproblematiek.

Gelukkig zien de meesten van ons maar zelden een kind met kanker. De impact die deze diagnose heeft is groot, en dat is jaren later nog duidelijk merkbaar. Vanuit medisch oogpunt zoomen we in op de hematologische oncologie en bijvoorbeeld effecten van chemotherapie, maar we staan ook stil bij de psychosociale aspecten en de impact op het gezin.

Een ander horrorscenario is wiegendood. Hoe valt dit zo goed mogelijk te voorkomen? En wat bieden we ouders die dit hebben meegemaakt? ‘Ogenschijnlijke levensbedreigende gebeurtenissen’ (ALTE) zijn angstaanjagend voor ouders. Wat weten we hierover?
Een angststoornis komt ook onder kinderen voor. Zit het in de familie? Signalen om het te herkennen worden besproken, maar zeker ook handvatten om hiermee om te gaan. Niet alleen vanuit de specialistische GGZ invalshoek maar ook bijvoorbeeld voor in de klas.

Op een andere avond staan we stil bij passend onderwijs. Welke veranderingen hebben er de laatste jaren plaatsgevonden in het onderwijslandschap en wat betekent dat voor de samenwerking tussen hulpverleners? Hierbij is er ook aandacht voor een aantal specifieke leerstoornissen.

Ook wordt het onderwerp seksualiteit bij kinderen besproken. We belichten homoseksualiteit vanuit verschillende culturele perspectieven, en staan stil bij seksualiteit in combinatie met psychische problemen en verstandelijke beperkingen.

Tenslotte hebben we het over niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Wat begint met een ongelukkig hoofdtrauma kan soms langdurige gevolgen hebben. We bekijken dit door de bril van de eerste én tweede lijn, waarbij o.a. een kinderrevalidatiearts aan het woord zal komen.

Kortom, we hebben gepoogd een gevarieerd en boeiend programma voor u samen te stellen. Het programma is niet alleen bedoeld voor JGZ artsen en huisartsen maar ook voor artsen voor verstandelijk gehandicapten en verpleegkundig specialisten. Andere geïnteresseerde (para)medici zijn ook welkom.

Informatie en aanmelden ga www.paoheyendael.nl of download het programma folder programma avondcyclus jgz 2017 Heyendaal