Home > Agenda > Avondcyclus jgz: Adipositas
24 september, 2018
van: 19.00 tot: 22.30
campus van het Radboud UMC, Nijmegen

Avondcyclus Jeugdgezondheidszorg 2018 Radboud UMC
Kinderen van A t/m Z

Deze nascholing richt zich op de zorg voor 0 tot 18-jarigen, waarbij we
medisch inhoudelijke verdieping nastreven, maar ook ruim baan geven
aan psychosociale en maatschappelijk relevante aspecten, en aan bijvoorbeeld
communicatieve vaardigheden. Mogelijkheid tot praktische toepassing
van de leerpunten staat hoog in het vaandel.

Wat deze leerpunten betreft zult u zeker aan uw trekken komen tijdens
de avond over SOLK (somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke
klachten). U gaat naar huis met voorbeelden van uitlegmodellen, die u
de volgende dag in de spreekkamer kunt gebruiken.

Een andere avond gaan we in op een veel zeldzamer fenomeen, met een
zeer grote impact op het kind, evenals op de betrokken hulpverleners.
Pediatric Condition Falsification (‘Münchhausen-by-proxy syndroom’)
is erg moeilijk te herkennen, maar deze scholingsavond geeft u hierbij
handreikingen.

We hebben nóg een avond voor u in petto die in het teken staat van kindveiligheid
die in het gedrang is. We openen het jaar namelijk met een avond
over Veilig Thuis. We gaan in op de nieuwe organisatiestructuur, de rol van
de wijkteams, en zullen inhoudelijk inzoomen op seksueel geweld.

Een extra lang programma wordt u voorgeschoteld over het thema ADHD,
omdat hier simpelweg ontzettend veel over te melden valt. Aan bod komen
kenmerken van ADHD in verschillende levensfasen van het kind (en van
volwassenen); belangrijke kennis voor de diagnostische fase.
Praktisch gezien staan we stil bij het hanteren van druk gedrag. Qua interventie
komen expliciet ‘moderne’ mogelijkheden zoals dieet, neurofeedback
en cognitieve trainingen aan bod. Uiteraard ontbreekt de wetenschappelijke
onderbouwing niet.

Nederland kent de laatste jaren een grote toestroom van immigranten.
Problematiek die kenmerkend is voor kinderen van statushouders wordt in
het najaar besproken. Denk hierbij aan specifieke gezondheidsrisico’s voor
deze kinderen. Maar ook aan zaken zoals een taalbarrière en de consequenties
voor opleiding, en het hanteren van traumatische gebeurtenissen.

We staan ook stil bij de zorg voor de allerjongsten en enkele veel voorkomende
medische problemen daarbij. Deze avond over neonatologie anticipeert
onder andere op problemen op de langere termijn na prematuriteit.

Adipositas is een groeiend maatschappelijk probleem. Bespreken van
leefstijl met een kind en ouders kan een lastig gespreksonderwerp zijn.
Een ‘kindergezondheidscoach’ heeft hiervoor tips die ook in de eerste lijn
bruikbaar zijn. Ook de medische achtergronden van adipositas worden
voldoende belicht.

Een andere avond kijken we juist eens over de muur van de vertrouwde
reguliere westerse geneeskunde, en besteden we aandacht aan complementaire
geneeswijzen. Besproken wordt welke toepassingen evidencebased
zijn, waarbij de focus uiteraard ligt op die bij kinderen.
Enige basale kennis over complementaire geneeswijzen wordt tegenwoordig
door veel mensen als vanzelfsprekend geacht voor iedere zorgprofessional.
Daarom is het bijwonen van deze avond een aanrader voor een veel
breder publiek dan onze eigenlijke doelgroep: artsen werkzaam in de JGZ,
huisartsen, verpleegkundig specialisten, artsen verstandelijk gehandicapten.

We nodigen iedere geïnteresseerde (para)medicus dan ook van
harte uit zich in te schrijven voor deze avond of de gehele cyclus!

Wil je meer informatie? Klik hier