Home > Agenda > AJN Regionale bijeenkomsten > ALV AJN Zuid Holland: Kinderen met koorts en kinderen met licht-traumatisch hoofd/hersenletsel
17 april, 2018
van: 19.30 tot: 22.00
LUMC, collegezaal 5, Leiden

AGENDA

 19.00 – 19.30 uur        inloop en registratie met koffie en thee

19.30 – 20.30 uur       kinderen en koorts

casuïstiek, pathofysiologie, beleid, advisering aan ouders

vragen en discussie

spreekster: dr. Mirjam van Veen, kinderarts Groene Hart                                                 Ziekenhuis Gouda

 20.30 – 20.45                pauze

20.45 – 21.45                kinderen met licht traumatisch hoofd/hersenletsel

                                            casuïstiek, pathofysiologie, beleid, advisering aan ouders

vragen en discussie

spreekster: drs. Sabine Verbeek, kinderarts Groene Hart                                                  Ziekenhuis Gouda

 21.45 – 22.00                ALV AJN-ZH

Inschrijven via e-captain
voor niet-leden per mail: alvajnzuidholland@gmail.com
Kosten voor niet leden bedragen 35,- euro
Accreditatie is toegekend voor 2 punten ABSG