Home > De Jeugdarts > Wat doet de jeugdarts

De jeugdarts heeft brede sociaal-geneeskundige kennisen vaardigheden, op het gebied van het opgroeiende kind. Hierdoor is de jeugdarts de aangewezen specialist om de individuele en collectieve lichamelijke en geestelijke gezondheid van de opgroeiende jeugd, in relatie tot de leefomgeving, te onderzoeken, te interpreteren en te bevorderen.

De jeugdarts in de (digitale)spreekkamer

De jeugdarts ondersteunt kinderen, jongeren en hun ouders bij gezond opgroeien, en bij gezondheidsbedreigingen, ziekte en ontwikkelingsproblematiek. Door het (doen) uitvoeren van preventie, (vroeg)signalering, (pre)diagnostiek, begeleiding, behandeling en gerichte verwijzing is de jeugdarts verantwoordelijk voor tijdige en adequate toegang tot en gebruik van zorg en hulpverlening. Met deskundig advies ondervangt en normaliseert de jeugdarts zorgen van ouders over veel voorkomende (kleine) kwalen en bij de ontwikkeling horende problemen. Hierdoor wordt onnodig beslag op eerste en tweedelijns medische en psychiatrische zorg voorkomen. De jeugdarts in de spreekkamer stelt zich naast kinderen en ouders op.

De jeugdarts en de gezondheidszorg

De jeugdarts treedt als collega arts op, als intermediair tussen de leefwereld van de jeugd(ige) en de 1e, 2e, en 3elijns gezondheidszorg

De jeugdarts in de maatschappij

De jeugdarts ondersteunt de leefomgeving van het kind en zijn gezin door tijdig en adequaat te reageren op gezondheidsbedreigingen of ontwikkelingsproblemen. De jeugdarts signaleert en anticipeert op gezondheidsbedreigingen in de (directe) leefomgeving van kind en gezin. De jeugdarts in de maatschappij stimuleert een gezonde en veilige leer- en leefomgeving.

De jeugdarts en het (overheids-)beleid

De jeugdarts adviseert de samenleving over ontwikkelingen in de gezondheidstoestand van de jeugd, over collectieve gezondheidsvraagstukken en reikt antwoorden en interventies aan. De jeugdarts signaleert lacunes in zorg voor kinderen en ouders in het algemeen en kwetsbare kinderen en ouders in het bijzonder. De jeugdarts is expert op het gebied van de volksgezondheid van de jeugd. De jeugdarts draagt bij aan ‘alle kansen voor alle kinderen’ door een gezonde samenleving voor de jeugd te bevorderen. De jeugdarts adviseert over beleid dat de jeugd aangaat.

De jeugdarts en de wetenschap

De jeugdarts ontwikkelt kwalitatief hoogstaande en effectieve (jeugd)gezondheidszorg door middel van wetenschappelijk onderzoek, opleiding, beroepsontwikkeling en innovatie, in afstemming met maatschappelijke ontwikkelingen en (overheids-) beleid.

Bovenstaande tekst is als pdf-document 260620_De_jeugdarts_TB-2 (1) te downloaden