Home > De Jeugdarts > Hoe word je jeugdarts

 

De introductiecursus 0 tot 19 jaar

Startende artsen  in de Jeugdgezondheidszorg kunnen de introductiecursus 0 tot 19 jaar volgen. De cursus vormt de startmodule van de opleiding tot jeugdarts. De cursus bestaat uit 6 dagen cursorisch onderwijs. In het onderwijs komen beide werkvelden (0 tot 4 en 4 tot 19 aan bod). Daarnaast wordt de arts in de praktijk begeleid door een ervaren collega. Als de introductiecursus al is gevolgd voor de aanvang van de profielopleiding tot jeugdarts kan een vrijstelling worden verkregen. Voor meer informatie over de introductiecursus
Inschrijven voor de introductiecursus gaat via de NSPOH.
De cursuslocaties: Amsterdam, Utrecht en Meppel/Zwolle

Profielopleiding JGZ (1e fase)

Een voltooide profielopleiding JGZ is het standaard niveau voor jeugdartsen die werkzaam zijn in de dagelijkse praktijk van de JGZ. Artsen volgen hiervoor de eerste fase van de opleiding tot arts  Maatschappij en Gezondheid (M&G), profiel JGZ. Deze tweejarige opleiding, bij voltijdse aanstelling, wordt in Nederland op meerdere plaatsen aangeboden door twee opleidingsinstituten: TNO en de NSPOH.

Medische vervolgopleiding Maatschappij en Gezondheid (2e fase)

Deze medische vervolgopleiding is bedoeld voor profielartsen (1e fase Maatschappij & Gezondheid) die de volledige medische vervolgopleiding M&G willen volgen. De 2e fase is verbredend en verdiepend, waarbij de nadruk ligt op uw rol als strategisch denker, innovator en implementator. U voert zelfstandig onderzoek uit en leert hoe u een regisserende rol binnen uw werkveld moet vormgeven. U sluit de 2e fase af met een BIG-registratie als arts Maatschappij & Gezondheid.
Deze tweejarige opleiding, bij voltijdse aanstelling, wordt in Nederland  aangeboden door één opleidingsinstituut:  de NSPOH.

Opleiding maatschappij & gezondheid 2019:
de veranderingen en veelgestelde vragen

KLIK HIER voor de update van april 2019

De opleiding

Tijdens de opleiding wordt toegewerkt naar het competentieprofiel van de jeugdarts volgens het CANMEDS-model. Basisartsen worden uitgerust om het BasisPreventieAanbod (BPA) zelfstandig uit te kunnen voeren in de praktijk. De opleiding is duaal van opzet en bestaat uit een theoretisch deel (grotendeels in de vorm van cursorisch onderwijs) en een praktijkgericht deel. De inhoud van de profielopleiding is landelijk vastgesteld door het CSG (College Sociale Geneeskunde). Het cursorisch onderwijs wordt gegeven door ervaren docenten met kennis van het werkveld JGZ.De praktijkopleiding is competentiegericht leren. Iedere AIOS geeft zijn eigen opleiding vorm door in een Persoonlijk Opleidingsplan die competenties op te nemen waar tijdens de opleiding aan gewerkt wordt. De kritische beroepsactiviteiten (KBA) vormen de kern van het beroep van de jeugdarts. De jeugdarts die alle KBA’s zelfstandig kan uitvoeren heeft het eindniveau van de opleiding bereikt. Dit doel wordt bereikt door het uitwerken van praktijkopdrachten, lopen van stages en volgen van keuzeonderwijs.

Praktijkopdrachten kunnen eventueel worden gedaan binnen de AJN, overleg met je praktijkopleider en neem vervolgens contact op met secretariaat@ajnjeugdartsen.nl.

Naar begin pagina

Registratie

Bij aanvang van de opleiding dient de aios zich in te schrijven in het opleidingsregister van de (RGS). Hier zijn kosten aan verbonden. Succesvolle afronding van de 1e fase leidt tot registratie bij de RGS als jeugdarts-KNMG. Ook hieraan zijn kosten verbonden. De huidige regelgeving is te vinden op de website van de KNMG.

Regeling specialismen en profielen geneeskunst

Per 1 januari 2013 is een geheel herziene versie van de Regeling specialismen en profielen geneeskunst van de KNMG in werking getreden. Vanaf deze datum heeft de KNMG één uitvoerend orgaan voor de opleiding en registratie van specialisten en profielartsen: de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten(RGS).  knmg.artsennet.nl/Opleiding-en-Registratie

Landelijk Overleg Sociaal-Geneeskundigen in Opleiding (LOSGIO)

Tijdens de opleiding, en in het werk, als AIOS heb je contact met een uiteenlopend aantal professionals; van je instituutsopleider, manager, mede-AIOS tot kinderartsen. Dat contact en de combinatie van verschillende opdrachten/taken kan vragen, of ideeën tot verbetering, oproepen. Het Landelijke Overleg Sociaal-Geneeskundigen in Opleiding (LOSGIO) is in het leven geroepen om op te komen voor de AIOS en vragen/ideeën te signaleren. Het LOSGIO vertegenwoordigt alle artsen in opleiding tot sociaal geneeskundige (arts Maatschappij & gezondheid, waaronder jeugdartsen, bedrijfsarts of verzekeringsarts). Wij bestaan volledig uit AIOS en laten onze stem horen door deel te nemen aan onderwijscommissies van wetenschappelijke verenigingen en opleidingsinstituten.

Wil je jouw frisse blik en enthousiasme met andere AIOS delen? Meedenken over de opleiding? Heb je een probleem of een goed idee? Of gewoon andere AIOS leren kennen? Het LOSGIO is laagdrempelig en meedoen kan altijd! Geïnteresseerden gaan naar www.losgio.nl