Home > De Jeugdarts

Hoe word je jeugdarts

  De introductiecursus 0 tot 19 jaar Profielopleiding JGZ (1e fase) Medische vervolgopleiding Maatschappij en Gezondheid (2e fase) De opleiding Registratie Regeling specialismen en profielen geneeskunst Landelijk Overleg Sociaal-Geneeskundigen in Opleiding (LOSGIO) Opleiding toekomst Vanaf 2014 zijn er diverse...

Hoe blijf je jeugdarts

Herregistratie-eisen specialisten vanaf 1 januari 2016 Eind december 2015 keurde de minister het Besluit Herregistratie Specialisten van het College Geneeskundige Specialismen (CGS) goed en werd het bekend gemaakt. Op 1 januari 2016 trad het besluit in werking. Het besluit...

Wat doet de jeugdarts

De jeugdarts heeft brede sociaal-geneeskundige kennisen vaardigheden, op het gebied van het opgroeiende kind. Hierdoor is de jeugdarts de aangewezen specialist om de individuele en collectieve lichamelijke en geestelijke gezondheid van de opgroeiende jeugd, in relatie tot de leefomgeving, te onderzoeken, te interpreteren en...

E-learning, zelfstudie

E-Learning en andere zelfstudiemogelijkheden De AJN plaatst (geaccrediteerde) nascholingen die ons aangeboden worden, het zijn dus geen nascholingen die speciaal door ons aanbevolen worden. We streven niet naar volledigheid en realiseren ons dat er nascholingen ontbreken. JGZ academie De...