Home > AJN > Commissies > Vergader Voorbereidings Commissie (VVC)

Opdracht/doelstelling

De VVC organiseert jaarlijks drie wetenschappelijke vergaderingen voor artsen werkzaam in de jeugdgezondheidszorg, in aansluiting aan de ALV. Zij beoogt hiermee de competenties van de leden te versterken en een bijdrage te leveren aan de inhoudelijke onderbouwing en professionalisering van het vakgebied. De onderwerpen zijn actueel en relevant. Suggesties van het bestuur en de leden voor onderwerpen en sprekers zijn van harte welkom op VVC@ajnjeugdartsen.nl

Hoe gaat de VVC te werk?

De VVC bestaat uit leden met een zo groot mogelijke variatie in werkachtergrond, deskundigheid, netwerk in en buiten de JGZ en de nodige (vrije) tijd om de vergaderingen voor te bereiden. Er is regelmatig ruimte voor nieuwe leden en de VVC wil initiatieven van AJN-leden om toe te treden tot de VVC graag aanmoedigen. Je  hoeft niet te wachten tot je gevraagd wordt!

De leden, waaronder een afgevaardigde van het bestuur, vergaderen ongeveer eenmaal per zes weken (telefonisch) en stellen de onderwerpen voor de volgende periode vast. Iedere bijeenkomst wordt daadwerkelijk voorbereid door een subgroep van drie personen die het programma opstelt, sprekers benadert en het voorwoord bij de uitnodiging schrijft. Alles steeds in overleg met de overige commissieleden. De secretaris vraagt accreditatie aan bij het AbSG. Afhankelijk van het onderwerp kunnen een of meer sponsoren benaderd worden met inachtneming van de regelgeving van de KNMG.

De voordrachten die gehouden zijn, worden op het besloten gedeelte van de website van de AJN geplaatst. De vergaderingen worden geëvalueerd en de resultaten worden teruggekoppeld naar de sprekers. De VVC probeert zoveel mogelijk rekening te houden met opmerkingen van de bezoekers, zowel wat betreft inhoud als organisatie.

Het bestuur en de VVC vinden het belangrijk dat, naast deskundige sprekers van buiten, ook de leden regelmatig voordrachten houden. Dat kan zijn over wetenschappelijk onderzoek, maar ook over ervaringen in de praktijk van de jeugdgezondheidszorg. Voor dit doel werkt de VVC samen met de wetenschappelijke commissie.

Contact: VVC@ajnjeugdartsen.nl

Data wetenschappelijke dagen

In 2019 zijn de AJN-dagen op  22 maart, 21 juni (samen met de NVK ) en 15 november .
De dagen worden georganiseerd in samenwerking met SCEM

Samenstelling van de commissie

De commissie bestaat uit de volgende leden
Sandra Gijzen Voorzitter
Geja Jol  lid
Henrike ter Horst contact vanuit bestuur