Home > AJN > Commissies > De jeugdarts conferentie (voorheen Oranjewoud commissie)

Nutricia wordt de nieuwe sponsor en organisator van de Oranjewoud-conferentie voor de komende jaren. Nutricia neemt het stokje over van Hero, de partij die een aantal jaren verbonden was aan de conferentie.

In 2021 is Oranjewoud 2.0 in een vernieuwde vorm voortgezet onder de naam: De jeugdarts conferentie.

Voor meer informatie: Yvonne de Vette, hoofd bedrijfsbureau.

Achtergrond

De jeugdarst conferentie (voorheen Oranjewoudcommissie) organiseert een jaarlijks terugkerende, tweedaagse, wetenschappelijk hoogstaande nascholing voor jeugdartsen werkzaam in de jeugdgezondheidszorg.

Een hoog wetenschappelijk niveau wordt bereikt door de keuze van de sprekers, doorgaans afkomstig van Academische Ziekenhuizen of specialisten op een bepaald inhoudelijk onderwerp. De Journalclub waarbij een wetenschappelijk artikel geanalyseerd wordt en het Lagerhuis waarbij gedebatteerd wordt, zijn een vast onderdeel van de Oranjewoud Conferentie. Diepgang wordt nagestreefd door de interactieve opzet van de conferentie en het beperken van het aantal deelnemers (maximaal 50).

Contact: oranjewoud@ajnjeugdartsen.nl

De organisatiecommissie bestaat uit de volgende leden:

Jet van der Jagt
Inge Tissen
Annemiek van Woudenberg

 

 

Deel via: