Home > AJN > Commissies > Accreditatie Commissie

Opdracht

Accrediteren van bij- en nascholingen, die ter accreditatie aangeboden worden aan het Accreditatie Bureau Sociale Geneeskunde (AbSg), met name voor de doelgroep Jeugdgezondheidszorg.

Belangrijkste bezigheden

  • wij accrediteren circa 150 bij- en nascholingen per jaar
  • ongeveer drie keer jaar hebben wij overleg met onze collega’s van de KAMG, de NVAB en de NVVG. Daar worden onder meer knelpunten besproken en algemene afspraken gemaakt
  • J. Vernooij / Y. Netten zit tevens als afgevaardigde in het Accreditatie Overleg van de KNMG. Daar worden besluiten genomen over richtlijnen rond de accreditatie van bij- en nascholingen, die gelden voor het cluster medisch specialisten, het cluster huisartsgeneeskunde en het cluster Sociale Geneeskunde.

Speerpunt

  • De invoering van een accreditatie ondersteunend ICT-systeem.

Samenstelling van de commissie

  • Yvonne Wijnands
  • Wil Willems

Contact: accreditaties@ajnjeugdartsen.nl