Home > Het explosieve kind

Auteur: Ross W. Greene
ISBN 9789057124174
Editie: 3e geheel herzien editie; 2014

Over het opvoeden en begrijpen van snel gefrustreerde, chronisch inflexibele kinderen.

Het explosieve kind biedt een eenvoudige, baanbrekende en veelgebruikte methode om met kinderen met gedragsproblemen om te gaan. Zij raken vaak snel gefrustreerd en kunnen zich onbeheerst en agressief gedragen. Ross Greene helpt je begrijpen waarom en wanneer je kind door het lint gaat en leert je hoe je conflictmijdend en effectief kunt reageren zonder te straffen.

Deze derde, geheel geactualiseerde editie geeft talloze nieuwe voorbeelden van het gezamenlijk en proactief oplossen van problemen thuis en op school. Je leert een relatie op te bouwen die gebaseerd is op communicatie en wederzijds respect – in plaats van op vijandigheid en strijd.

Het explosieve kind is onmisbaar gebleken voor ouders die de rust in huis willen herstellen en verstandig willen reageren op problematisch gedrag. Het is bovendien een must voor hulpverleners en docenten die werken met moeilijk hanteerbare kinderen.

Recensie

Prettig leesbaar boek met herkenbare voorbeelden van kinderen die snel gefrustreerd raken als het leven niet zo gaat als ze hadden gedacht. Je zou het kunnen zien als gedragsprobleem, maar in het boek gaat men uit van een gebrek aan vaardigheden om geen problemen te veroorzaken.

De vaardigheden schieten te kort op momenten dat de eisen die aan een kind worden gesteld, zijn vaardigheden om adaptief op die eisen te reageren te boven gaan. Het is dus zaak om iets aan die vaardigheden te doen. Achter in het boek staat een checklist om na te gaan welke vaardigheden tekort schieten en problemen veroorzaken. (deze checklist is ook via internet te downloaden). Vervolgens moet aan de hand van die tekort schietende vaardigheden bepaald worden welke onopgeloste problemen ze veroorzaken. Het boek gaat uit van het oplossen van de problemen door het aanleren van nieuwe vaardigheden en gebruik maken van bestaande vaardigheden en niet van het afleren van moeilijk gedrag.

Vervolgens worden in het boek 3 de mogelijkheden besproken om problemen op te lossen waarbij de voorkeur uitgaat naar het zoeken van een gezamenlijke oplossing; plan B.

Plan B houdt in dat je als ouders in gesprek gaat met je kind en samen komt tot een realistische oplossing voor het probleem. Stap B wordt uitgebreid besproken en ook de eventuele problemen en vragen die onderweg ontstaan.

Het boek wijdt hoofdstuk 10 aan gewone gezinsaangelegenheden die van invloed zijn bij het oplossen van de problemen, zoals rivaliteit tussen broers en zussen, communicatieproblemen, relatieproblemen en relatie met grootouders.

Het allerlaatste hoofdstuk bespreekt hoe deze problemen op te lossen op school. Dat kan op dezelfde manier vaak wordt aangevoerd dat de tijd ontbreekt maar uiteindelijk zal het tijd opleveren.

Het boek geeft weer een andere, frisse kijk op het omgaan met kinderen met ‘gedragsproblemen’ en legt ook uit waarom conventionele interventies (bv consequenties) vaak niet werken. Dat komt omdat kinderen de vaardigheden missen. Ze willen wel maar kunnen niet.

Annelies Levink

Beoordeling *****
Geschikt voor jeugdartsen *****
Geschikt voor ouders
*****