Home > Opinie > Blog > E-Health voor kwetsbare JGZ

Kan E-Health de gezondheid, leefstijl en het welzijn (de GLW) van de kwetsbaren en sociaal zwakkeren in onze JGZ-populatie verbeteren? Het antwoord luidt: Dat is in potentie zeker aanwezig en goed uitvoerbaar. Daarbij draait het om versterken van de eigen kracht, ondersteunen en overnemen van de GLW. Uit de professionele en consumenten-E-Health is al bekend dat elektronische gezondheidzorg, GGZ-interventies, gedragsverandering stimuleren en leefstijlpreventie gewoon werken.

Belevingswereld
Een belangrijk punt is dat E-Health wel moet aansluiten bij de belevingswereld, mogelijkheden van en toegang tot. En dat kan bij sociaal zwakkere en kwetsbare bevolkingsgroepen een probleem zijn. Ouderen waren bijvoorbeeld eerst niet zo E-Health minded. Niet van onze generatie totdat zij de voordelen en mogelijkheden ontdekten. Nu gebruikt meer dan 33% van de ouderen al E-health voor de GLW. De toegang tot verliep via intermediairs en sleutelfiguren in de vorm van zien eten doet eten.

En bij jeugdigen?
Een voordeel is dat jeugdigen, ook de sociaal zwakkeren, massaal beschikken over smartphones en tablets. Hetzelfde geldt ook voor ouders, Dat maakt het gebruik van sociaal media bekend en tot de eigen leefstijl behorend. Sluit daarop aan met GLW-interventies en de engagerende vonk slaat mogelijk over. Let altijd op de ‘verkooptrias’:

  • Slaat het op mij (Identificatie met)
  • Wat levert mij het op (scoren, voordeel)
  • En waar kan ik het dan vinden / hoe doe ik mee.

Slechts 1 stap overslaan in dit proces leidt al vaak tot mislukking!

Zora op Marktplaats of als wijkmascotte?
Als eerste een enigszins gewaagd concept: Kunnen zorgrobots met succes interveniëren bij achterstandsgroepen (lage SES) in de wijk? Zora als de hulp bij het mobiliseren (meer bewegen en gezond sporten) bij jeugdigen. Door beperkingen (lvg, autisme, handicap, chronische ziekte) geïsoleerd rakende kinderen. Een coachrobot als rolmodel of iemand die het bij pesten voor jou opneemt of helpt bij ouders die minder goed functioneren (mantelzorg)? Het zou zomaar heel goed kunnen.

Bevooroordeelde geesten roepen dan dat Zora de zorgrobot bij het inzetten in zwakkere buurten binnen de kortste keren op Marktplaats te koop staat. Hulpverleners die hun pappenheimers beter kennen zien, na de juiste introductie, wel brede mogelijkheden voor acceptatie en implementatie. Bijvoorbeeld het verbeteren van contacten / communicatie, als activiteitenbegeleider of fitnesstrainer en sociaalmaatje. Wellicht wordt de zorgrobot straks wel de wijkmascotte of peer in de jeugdgroepen.

In beweging krijgen
Uit tal van proeven en experimenten komt naar voren dat zorg- en maatjesrobots de mensen in beweging kunnen krijgen. Dit zowel in de vorm van begeleiding als het aanbieden van activiteitenprogramma’s. Een zorgrobot die zijn clientèle op het sleeptouw voor beweging en meer activiteiten neemt is helemaal niet zo onpersoonlijk als het lijkt. Omdat robots vrijwel continu beschikbaar zijn behoeft er niemand meer thuis achter de begonia’s te zitten totdat de vrijwilliger of begeleider inzetbaar is.

Robots die ouderen, kinderen, lvg-ers, gehandicapten of mensen met niet aangeboren hersenactiviteiten als individu of groepje begeleiden zijn inmiddels al realiteit geworden. Zij voeren zowel de activiteitenprogramma’s als benodigde surveillance aansprekend en motiverend uit. Er is zelfs al een gezond koken robot gesignaleerd.

Eenzaamheid en communicatie
Een veel genoemd probleem bij kwetsbaren en achterstandsgroepen is het missen van de aansluiting met de rest van de wereld. Dat komt niet alleen door het beschikken over minder middelen maar ook door het gebrek aan contacten en de daarbij horende vertaalslag (communicatievaardigheden en kennisniveau). Dan komen de social media, smarttv en de al genoemde maatjesrobots in het vizier. De smarttv, tablet of smartphone en de juiste apps slechten in deze grenzen. Je kunt zowel communiceren met als deelnemen aan de (buiten-)wereld en ervaringen van lotgenoten gebruiken of samen sterk maken. groepen lotgenoten.

Het beeldbellen met de mentor op school, thuiszorg, maatschappelijkwerker of het wijkteam raakt al aardig ingeburgerd. En waarom dan ook niet met het CB (van de toekomst)?

Op eigen kracht
E-Health helpt bij het ontwikkelen van de eigen kracht. Dit in de vorm van helemaal op of ondersteuning op maat. In feite gaat het hierbij om het kiezen van E-health die aansluit op het niveau en belangstelling en daardoor de gebruiker doet herkennen wat deze zelf eigenlijk allemaal niet kan. En daarbij gaat het niet alleen om het managen van ziekten of beperkingen maar zeker ook om leefstijl, vrijetijdsbesteding en dingen leren of een baan vinden (solliciteren en opleiding). Dat kan in meerdere talen en met pictogrammen voor de taalarmen en lvg.

Bij de dingen die je wat minder goed kan ondersteunt de aanvullende E-Health. Bijvoorbeeld het helpen plannen van de schooltaken, het bewaken van de veiligheid, gebruik van medicatie, het tijdig alarmeren van hulpverlening en het helpen bij gezond eten (inkoop en bereiding). Vanuit de GGZ komen de angst-. stress- en autismecoach voor thuis.

Het smart lage SES-home?
Slimme huizen en domotica lijken op het eerste gezicht een zaak voor de beter gefortuneerde ouderen en Yuppen. Goed aangepakt zijn er echter ook brede toepassingen voor de sociaal zwakkeren, kwetsbaren en achterstandsgroepen. Het smart lage SES-home voorziet in alle hiervoor genoemde mogelijkheden. Met name op de terreinen preventieve GLW, ondersteuning op maat van uit de wijk en CB, educatie en online begeleiding & informatisering (Zie ook de raakvlakken met de WMO).

Een investering die zich echt loont (minder gezondheidsproblemen en escalaties) en bovendien steeds goedkoper wordt. Gemeente waar blijft u?

Zorg op maat
Persoonlijke aandacht en zorg spreekt de kwetsbaren en sociaal zwakkeren erg aan. Eindelijk iemand die echt om ons geeft en de persoonlijke noden kent. E-Health care werkt tot op individuele maat of postcodeniveau en dat trekt deze potentiële gebruikers over de streep. Uiteraard blijft de menselijke component onmisbaar maar E-Health verruimt de begeleiding en zorg.

Dokter Twitter