Home > Opinie > Blog > Blog dokter Twitter – Jeugdarts in de slimme digitale stad

Wat is nu eigenlijk een smart city? In feite gewoon een groot aantal – via netwerken verbonden – huizen en wijken. Aan die netwerken (bekabeld of draadloos) zitten sensoren, systemen voor Big data-analyse, domotica (elektronisch aangestuurde systemen) en informatieschermen voor de gebruikers (ook op de smartphone, tablet en smart-tv). 

Regelen en afstemmen op de burgers
De slimme stad regelt samen met haar burgers (de smart citizens) en bestuurders milieu & duurzaamheid, leefbaarheid, veiligheid, cultuur, kunst, mobiliteit klimaat, bedrijvigheid en gezondheid. Toekomstmuziek? Allerminst, de digitale stedenagenda rijst momenteel door ons land en overal schieten toepassingen als paddenstoelen uit de grond. Ook in grote steden zoals Londen, Miami, Barcelona en Singapore is de slimme stad dagelijkse praktijk geworden.

Hoe past de jeugdarts?
Op welke wijze past de jeugdarts nu in dit plaatje? Bij de gezondheidszorg voor jeugdigen en ouders natuurlijk. En dan met name positieve gezondheid aan huis brengen, het verbreden van contactmogelijkheden met de cliënt, het online begeleiden en deelname aan wijkteams. De smart city biedt een ideale kans voor het aanbieden van public health in het sociale domein!

Begin bij het consultatiebureau van de toekomst
Een aantal voorbeelden om de geboden mogelijkheden te verduidelijken. Het ‘CB’ van de toekomst past naadloos in de smart digital city. Vrijwel altijd bereikbaar, ook met beeldbellen, online adviezen en coaching van onze cliënten, het zelf invullen en beheren van gegevens door ouders en jeugdigen, ouderportalen en een afspraak inplannen. Met behulp van e-health en ICT relatief eenvoudig te realiseren.

Blended zorg aan huis
Blended care is de volgende toepassing. Een mix van fysiek en online begeleiden met een hoog commitment vanuit de ouder en/of jeugdige, zicht op de voortgang en op elk moment consultatie, coaching en het verstrekken van extra informatie aan huis mogelijk. GGD-en starten momenteel met Karify bij onder meer het CB van de toekomst, gewicht & lengte, opvoedingsondersteuning en ziekteverzuim.

De GLW aan huis
Preventie bij leefstijl, gezondheid en wel bevinden (de GLW) aan huis brengen. En dan ook nog eens op de eigen maat en smaak van de ontvanger? Dat kan gewoon in de smart city. De mensen kennen dit niet, hebben geen toegang tot of willen het niet?
Even uit de droom van vooroordelen helpen. Steeds meer van onze klanten hebben smartphone tablets of smart-tv’s, gebruiken GLW-apps en wearables, slimme weegschalen en andere meters en gaan hun eigen gezondheid managen. De regie van de GLW bij de klant zelf voorzien van informatie, coaching, initiëren en zo nodig bijsturen.

Op maat, individueel en collectief
Preventie en gezondheidsbevordering met projecten op maat maar ook collectief in de wijk of op school. E-health komt gewoon overall naar binnen en wordt gewoon voor de gebruiker. Bij de toegang slecht het drempels. De klant heeft via social media sneller toegang tot de zorg / hulpverlener en neemt daardoor ook vaker contact op.

Slimme wijken en zorgteams
Wijkcommunities waaraan de jeugdarts en/of sociale verpleegkundige gaan deelnemen. Dat varieert van Facebookpagina’s en chats tot interactieve spreekuren met beeldbellen. Wijken kunnen hun eigen leefbaarheid, veiligheid en gezondheid in de slimme stad voor circa 80% ook zelf managen. De gemeente faciliteert en bewaakt de wet & regelgeving.Hetzelfde geldt ook voor wijk- en zorgteams. Die kunnen voor een deel elektronisch aanhaken bij de smart city.

Kwetsbare doelgroepen
Kwetsbare doelgroepen en mensen met beperkingen kunnen veel aan de slimme digitale stad hebben. Slimme woningen zijn op maat naar de behoeften van hun bewoners qua zorg te programmeren en groeien mee. Je kunt zelfs de benodigde leef & werkomgeving plus zorg (de hospitality) meenemen naar buiten, andere gebouwen en vervoer. De slimme stad herkent de person en diens zorgbehoeften en stelt deze vervolgens ter plekke in.

Een ware uitkomst voor kinderen met autisme, LVG, mantelzorg en het speciale onderwijs. Zorg en begeleiding op maat. De veiligheid en ontwikkeling verbeteren enorm. En je kan zelfs een robotcoach krijgen. De Kwaliteit van leven en het op eigen kracht meer kunnen nemen aanzienlijk toe. Ook komen deze doelgroepen meer naar buiten en onder de mensen. Hetzelfde geld took voor asielzoekers, mensen met chronische ziekten en ouderen.

Jeugdarts op pad in de digitale stad
Heel mooi allemaal maar hoe betreedt de jeugdarts nu de digitale slimme stad? Het begint met je te oriënteren op de mogelijkheden voor jouw JGZ-populatie. Wat is er (vaak) al en wat valt op korte termijn te realiseren? Niet opnieuw gaan bedenken maar gewoon aansluiten bij de slimme wijk en stad. Informeer ouders, kinderen, leerkrachten en andere intermediairen hierover.

Zorg dat je bij de digitale gemeente en burger gezien word ten leg uit wat de meerwaarde van de JGZ in de digitale stad kan zijn. Bezoek vooral eens een van de vele informatieavonden / bijeenkomsten over de smart digital city en kijk op de digitale stedenagenda (DSA).

U.S.