Home > Opinie > Blog > De jeugdarts als algoritme, hologram, robot of Quantumconcept

Hoe ziet de e-(jeugd)arts van de toekomst er straks uit? De ontwikkelingen gaan snel en voorspellingen omtrent de vervloeiing van E-Health met de traditionele geneeskunde worden vaak veel eerder werkelijkheid dan gedacht. Menig dokter en opleiding krabt zich daarover nu toch al even achter de oren. Is er eigenlijk nog wel toekomst voor de humane dokter?

Science Fiction
In de SF tv-series en literatuur doken al regelmatig prominent aanwezige doctoren van de toekomst op. Bij Star Trek ging het nog om menselijke varianten als de ‘Bones’ (Leonard McCoy). Weliswaar met een indrukwekkend e-instrumentarium zoals tricorders en hightech operatiefaciliteiten, maar nog altijd een echte dokter.
Ook dokter Phlox (*Chief Medical Officer) was hoewel buitenaards nog steeds van vlees en bloed. Beiden verantwoordelijke artsen met gevoel voor ethiek, menselijke relaties en de eed van Hippocrates.

In Star Trek Voyager lag de medische zorg bij een behoorlijk arrogante en vooral ook eigenwijze virtuele dokter: Het Emergency Medical Hologram MK1. Dit medisch hologram had een enorme kennis, inter-acteerde optimaal met het medisch instrumentarium en je kon hem gelukkig ook uitzetten.

Het moet niet gekker worden?
Bij de huidige ontwikkelingen in de E-Health gaat het inmiddels al om vier typen kunstmatig intelligente al dan niet fysiek mechanische artsen:

  • De dokter als algoritme;
  • De robotarts;
  • Het hologram in Virtual / Augmented reality;
  • De Quantumarts die op basis van Big Data en supersnelle rekenprocessen zeer complexe gezondheidsprofielen analyseert en exact op maat intervenieert.

Het moet toch echt niet gekker worden denkt menig collega. Waar blijft die unieke menselijke interactie en band op het CB en uit de arts-patiënt-relatie dan?

Instrument of behandelingsmodule?
Een belangrijke hamvraag is en blijft of die E-Health-dokters van morgen of de inmiddels nabije toekomst nu een nuttig instrument volledig in handen van de arts of … een zelfstandige behandelmodule zijn?

Tegen een nuttig en betrouwbaar e-instrument dat de behandeling verbetert, efficiënter of minder duur maakt, bestaat weinig bezwaar. Behalve bij zorgmanagers die dit eerst in nieuwe verdienmodellen moeten doorrekenen.

Autonome behandelmodules
Echter, zelfstandig handelende behandelmodules zijn andere medische koek. Betrouwbaar en veilig valt het allemaal best te realiseren, maar waar blijft de arts in dit verhaal? Die staat nog steeds vooraan in het traject van shared decision making, vraag / oplossingsgericht werken, geruststellings-geneeskunde het managen van de eigen GLW door de cliënt / patiënt zelf.
En dat is nog altijd de meerwaarde!

De algoritme-arts
Hieronder verstaan we slimme medische rekenprocessen die op grond van (Big) Data alle gegevens, varianten en behandelmogelijkheden meenemen in het behandelplan. Per aandoening en/of behandelingsmethode een gestandaardiseerd algoritme.
Dat is helemaal niet zo nieuw als menigeen denkt. Al langer zijn wij bekend met digitale beslissingssystemen en intelligente anamnese-programma’s. Die doen het op meerdere fronten eigenlijk best goed. Hetzelfde geldt voor de dokter in een app.
Het spanningsveld ligt momenteel bij de Big Data, privacy en dataveiligheid met de daaraan gekoppelde ethische en juridische aspecten. Van een eenvoudige app tot complexe medische programma’s, zij kunnen heel welkom en handig zijn bij het stellen van diagnoses, het opzetten en monitoren van de behandeling.

Robotarts
De eerste robotartsen waren de operatieassistenten. Uiterst nauwkeurige en procedureel betrouwbare mechanische operateurs. Veelal werden de ingrepen van deze robotartsen (op afstand) door de menselijke chirurg bestuurd.
Zelfstandig opererende robotartsen zijn nog relatief zeldzaam. Dit in tegen stelling tot de robotzuster, verpleeghulpen en laboratoriumprocedures (de venapunctie-robot).
Een interessant aspect is dat je robotartsen kunt inzetten in voor de mens gevaarlijke of risicovolle omstandigheden. Bijvoorbeeld bij rampen, oorlog en infectieziekten. Dat maakt snel hulp in het gouden uur mogelijk en behandeling van Ebola er een stuk handiger op.

Verder raken robots niet vermoeid (alleen lege accu’s) en kunnen zij personeelstekorten opvangen. Ook is er inmiddels al een robot-apotheker.

De ‘virtual docter’
Artsen in de vorm van virtual of augmented reality en als hologram zijn in opkomst bij het onderwijs en praktijksimulaties. Studenten of artsen die het nog even van te voren willen ophalen kunnen dergelijke programma’s opstarten waar en wanneer zij dat maar willen. Een efficiënte vorm van e-learning.
Een tweede belangrijke toepassing is begeleiding (ondersteuning, assistentie achterwacht of mentor) op afstand. Dit zowel bij de ondersteuning van arts-assistenten, consult vragende collega’s en paramedici als leken in noodsituaties.

Dit alles is dankzij de smartphones, tablets, (3D) VR-brillen en bijpassende VR/AR-apps zondermeer en vooral ook goedkoop mogelijk.

De Quatum-arts
De dokter die alles weet, elke mogelijkheid analyseert, de meest geschikte interventie opstelt en dit allemaal in een fractie van een seconde doorrekent? Met Quatum-computertechnologie is dat technisch gezien zonder meer mogelijk.
Medisch gezien is het Quantumconcept uitermate interessant voor individuele gezondheidszorg perfect op maat. Neuroprofielen, fysieke lichaams- & endocriene profielen, het genoom met onvolkomenheden perfect in kaart, een toolkit voor farmacie en vaccin-productie en exacte monitoring van de effecten op maat.

Enorme kansen voor de farmacie, oncologie, psychiatrie en neurobiologie. Ingrijpen bij biologische en neurogene ziekten of afwijkingen op atomair niveau is geen toekomstmuziek meer!

Menselijkheid en creativiteit
De humane arts kan wel inpakken??? Zeker niet! Zoals al sinds jaar en dag overduidelijk is zijn handelingen en interventies tot circa 70-80% betrouwbaar, effectief en kostenbesparend te automatiseren. Echter, waar de intuïtie (onderbuikgevoel, onverwachte zaken) nog niet kunstmatig intelligent te vervangen valt, de menselijke factor de doorslag geeft en creativiteit onmisbaar is … vervangen die hiervoor geschetste e-artsen hun menselijke collega’s nog lang niet.

Ulco Schuurmans

Arts Maatschappij & Gezondheid