Home > AJN > Word lid van de AJN!

Ben jij jeugdarts? Sta je voor de positie en de kwaliteit van je vak? Wil je met collega’s bijdragen aan de toekomst en doorontwikkeling van het vak? Word dan lid van de AJN!

De AJN (Jeugdartsen Nederland) is de wetenschappelijke vereniging van én voor jeugdartsen.

Ambitie

De AJN heeft de ambitie preventie te positioneren in het veld van de (gezondheids)zorg voor de jeugd. Ze draagt actief bij aan de kwaliteit, wetenschappelijke onderbouwing en innovatie van deze zorg en aan de ontwikkeling van beleid rondom jeugd, met name in JGZ. Jeugdartsen bevorderen preventie als specialist van de opgroeiende jeugd: als verbinder, als community doctor, als zorgverlener, als beleidsadviseur en als onderzoeker.

Grote vertegenwoordiging

De AJN telt ruim 1250 leden en streeft ernaar alle jeugdartsen (werkzaam in de JGZ en daarbuiten) te verenigen. Wil je meer weten over de voordelen van lidmaatschap lees dan de Info-folder AJN 2020.

Lidmaatschap

Achter deze link vind je de pagina voor aanmelden nieuwe leden. Welkom!

Door lid te worden van de AJN, word je automatisch lid van de KAMG en de KNMG.

Nieuwe leden krijgen korting voor AJN

Nieuwe leden betalen de eerste 6 maanden van een volledig contributie jaar geen AJN lidmaatschap.

Contributie AJN

Categorie Bedrag/jr, zonder KAMG en KNMG
Lid AJN € 245,-
Senior-lid AJN

 

 

VUT, OBU of pensioen.

Senior leden zijn lid van de Koepels en wel volwaardig AJN-lid met stemrecht tijdens ALV.

€  85,-

 

 

Donateur AJN

 

Donateur is arts niet praktiserend of met pensioen en geen lid van de Koepels. € 110,-

 

De contributie AJN is exclusief de contributie voor de KAMG  ad € 115,00.

De contributie AJN is exclusief de contributie voor de KNMG ad € 134,00. Indien je in opleiding bent krijg je hierop een korting en betaal je €45,-.

  • LET OP! Het lidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 december. Opzeggen kan vóór 1 december van het lopende jaar geldende voor het jaar daarop.
  • Als je de contributie wil betalen door middel van een factuur dan rekenen wij een toeslag van € 3,00.
  • Wij hebben de mogelijkheid om de contributie in twee delen te betalen, hiervoor reken wij een toeslag van € 7,50. Betaling loopt dan via automatische incasso.