Home > AJN > Commissies

Vergader Voorbereidings Commissie (VVC)

Opdracht/doelstelling De VVC organiseert jaarlijks drie wetenschappelijke vergaderingen voor artsen werkzaam in de jeugdgezondheidszorg, in aansluiting aan de ALV. Zij beoogt hiermee de competenties van de leden te versterken en een bijdrage te leveren aan de inhoudelijke onderbouwing en...

JA! redactie

Wil je een keer meewerken aan een JA! als auteur? Welkom! In juni 2018 verschijnt een themanummer over kinder/jongeren brein. Neem contact op met de redactie als je een idee voor een artikel hebt.

Werkgroep Vluchtelingen

De AJN zet zich in voor vluchtelingkinderen en heeft een werkgroep vluchtelingkinderen opgericht. Waarom? Vluchtelingkinderen vormen een kwetsbare groep in onze samenleving. De Jeugdgezondheidszorg krijgt dagelijks met hen te maken en wil hen de aandacht en zorg geven waar ze recht op...

Sectie Jeugd-GGZ

In april 2013 is binnen de AJN de sectie jeugd-GGZ opgericht. De sectie bestaat uit ongeveer 40 artsen M&G en jeugdartsen KNMG werkzaam in de Kinder- en Jeugdpsychiatrie (KJP), verspreid over het land. Onze leden zijn verdeeld over vier ICT-groepen die...

Wetenschappelijke commissie

Uitgangspunt Uitgangspunt bij de taakopdracht (2001), was dat de commissie de wetenschappelijke onderbouwing van de werkwijze en de instrumenten van de jeugdgezondheidszorg zo efficiënt en effectief mogelijk dient na te streven binnen het kader van de doelstellingen van de...

Accreditatie Commissie

Accrediteren van bij- en nascholingen, die ter accreditatie aangeboden worden aan het Accreditatie Bureau Sociale Geneeskunde (AbSg), met name voor de doelgroep Jeugdgezondheidszorg.

AJNieuws Redactie

De commissie heeft zich als doel gesteld de actualiteiten uit de jeugdgezondheidszorg onder de aandacht te brengen van de leden en het gebruik van de website te stimuleren.

Commissie Opleiding & Onderwijs

Taakopdracht De commissie Opleiding en Onderwijs (O&O) adviseert het bestuur van de de AJN gevraagd en ongevraagd over onderwijs en opleiding voor artsen werkzaam in de jeugdgezondheidszorg. Het gaat hierbij over de inhoud van de profielopleiding en in samenspraak...

Oranjewoud Commissie

De Oranjewoudcommissie organiseert een jaarlijks terugkerende, 2-daagse, wetenschappelijk hoogstaande nascholing voor jeugdartsen werkzaam in de Jeugdgezondheidszorg.