Home > AJN > Ambassadeurs

De AJN kent een aantal enthousiaste ambassadeurs, die extra thuis zijn in een specifiek onderwerp. Ambassadeurs zijn te benaderen voor meer informatie; bijvoorbeeld lezingen. 

Een AJN-ambassadeur is een AJN-lid met aantoonbare belangstelling voor en kennis over een maatschappelijk relevant en/of actueel onderwerp dat nauw verbonden is met het vak van jeugdarts. De ambassadeur maakt zich namens de AJN sterk voor dit onderwerp en zet zich belangeloos hiervoor in. De titel is persoonlijk van aard.

Henrique Sachse, ambassadeur kinderveiligheid, kindermishandeling
Contact:
Kindermishandeling gaat over grijstinten

Anneke Kesler, ambassadeur geboortezorg, preconceptie
Contact
Meer info:

Els Jonker, ambassadeur jonge mantelzorg
Mail
Website KOPP/KVO met feiten, cijfers, praktijkverhalen en meer.
10 verzoeken van een jong gezinslid aan medische professionals
De Empowerment-app
JMZpro
, professionals voor jonge mantelzorgers

Willemien Boland, ambassadeur jeugdarts in beeld (onder meer vuurwerk)
Contact
Meer info:

Yvonne Vanneste, ambassadeur ziekteverzuim
Contact
Meer info:

Sigrid Hendriks, ambassadeur zeldzame ziekten
Mail
Erfelijke en aangeboren aandoeningen / Brochures A-Z
Startpagina zeldzame ziekten
Overzicht Aandoeningen Patiëntenorganisaties Expertisecentra Documenten
Overzicht netwerk kinderartsen (EAA) Erfelijke en aangeboren aandoeningen
Genetica voor de eerstelijnszorg
Sectie kinderartsen EAA (Erfelijke en aangeboren aandoeningen)
Orphanet Nederland

Celine van Klei, ambassadeur laaggeletterdheid 

Feiten laaggeletterdheid
Artikel C.van Klei Medisch Contact
Filmmateriaal te gebruiken tijdens contactmomenten JGZ
Eenvoudig voorlichtingsmateriaal
Overgewicht bespreken met beeldmateriaal

Ellen van der Linden, ambassadeur rookvrije jeugd

Standpunt tabaksontmoediging 

Taskforce rookvrije start

Mail

Wico Mulder, ambassadeur jeugdarts adolescenten

Mail

Vasanthi Iyer, ambassadeur Visus InZicht

Mail