Home > AJN

Mijn AJN

Lidmaatschap beheren “Mijn AJN” geeft ons & jullie de mogelijkheid om in een beveiligde omgeving online de gegevens die bij de AJN staan geregistreerd in te zien. Een deel van deze gegevens kan je ook zelf wijzigen, deze worden...

Wat doet AJN

Over de AJN Visie AJN Jeugdartsen Nederland is de wetenschappelijke vereniging van én voor jeugdartsen, veelal werkzaam in de JGZ. De AJN heeft de ambitie preventie te positioneren in het veld van de (gezondheids)zorg voor de jeugd. Ze draagt actief...

Afdelingen

De vereniging kent leden en een door de leden gekozen landelijk bestuur. Ieder lid wordt bij één van de negen afdelingen ingedeeld en kan daarbij kiezen voor de afdeling behorende bij de woonplaats of werkplek. Iedere afdeling kent een eigen...

ABC-raad

De ABC-raad is een meningvormend en adviserend orgaan. Bovendien is de ABC-raad een klankbord voor het bestuur. Maximaal twee afgevaardigden van de afdelingsbesturen en vertegenwoordigers van de commissies/secties participeren aan de ABC-raad.

Ambassadeurs

De AJN kent een aantal enthousiaste ambassadeurs, die extra thuis zijn in een specifiek onderwerp. Ambassadeurs zijn te benaderen voor meer informatie; bijvoorbeeld lezingen.  Henrique Sachse, ambassadeur kinderveiligheid, kindermishandeling Contact: Kindermishandeling gaat over grijstinten Anneke Kesler, ambassadeur geboortezorg, preconceptie...

Commissies

Binnen de AJN zijn diverse commissies, werkgroepen en secties actief met een specifieke opdracht, zoals de commissies Onderwijs en Opleiding, Adolescenten Commissie, Vergader Voorbereidings  Commissie,  ‘Wetenschappelijke Commissie, de websitecommissie, de redactie van de Nieuwsbrief en het ledenbulletin JA! en de sectie kinder en jeugd psychiatrie.

Bedrijfsbureau

Bedrijfsbureau AJN TEAMFOTO Yvonne de Vette geeft leiding aan het Bedrijfsbureau. Hierbij kun je denken aan de ICT, het nieuwe programma voor het ledenbestand, het in kaart brengen van interne processen en externe contacten voor zover het organisatorische zaken...

Lid worden

Ben jij jeugdarts? Sta je voor de positie en de kwaliteit van je vak? Wil je met collega’s bijdragen aan de toekomst en doorontwikkeling? Word dan lid van de AJN! De AJN (Jeugdartsen Nederland) is de wetenschappelijke vereniging van...

Bestuur

Het landelijk bestuur AJN stelt zich voor     van links naar rechts: Marleen Johannes, Mascha Kamphuis (voorzitter), Riet Haasnoot, Marjolein van der Laan (vice-vooorzitter), Karien Wielaart (penningmeester), Henrike ter Horst, Wenda Berends (tot jan 2017 in bestuur), Esther Kramer, Pim Jansen, Ria Brouwer (sectretaris) en Petra...