Home > Agenda

Studiedag LVB en psychiatrie

In Nederland hebben ongeveer 2,2 miljoen mensen een verstandelijke beperking. Van deze groep heeft 30 tot 50% van de mensen psychische klachten. Omdat diagnostiek voor deze kwetsbare doelgroep erg complex is, vergt dit veel flexibiliteit en samenwerkingsvaardigheid van de...

Kick-off Meeting EIF, hoe doe ik dat?

Vanaf 2020 gelden de nieuwe herregistratie-eisen van het College Geneeskundige Specialismen (CGS). Ten eerste dient per 2019 te worden deelgenomen aan een door de wetenschappelijke vereniging geaccrediteerd systeem van evaluatie van je individueel functioneren. Ten tweede is een periodieke...