Home > Agenda

Gedrag bij genetische syndromen

Interdisciplinaire samenwerking noodzakelijk Gedragsproblemen, zoals zelfverwondend gedrag, komen veel voor bij mensen met een verstandelijke beperking. Bepaalde gedragskenmerken en -problemen komen vaker voor bij bepaalde genetische syndromen. De gevolgen kunnen overweldigend zijn, zowel voor de cliënt als diens omgeving....