Home > Agenda > Overig

Aandacht voor ouderschap

Tijdens deze bijeenkomst staat het versterken van het ouderschap centraal. Ouderschap is benoemd als een van de pijlers van de Preventieagenda. Maar hoe kun je hier als jeugdarts, jeugdverpleegkundige of verpleegkundig specialist zelf uitvoering aan geven?

Aandacht voor ouderschap

Tijdens deze bijeenkomst staat het versterken van het ouderschap centraal. Ouderschap is benoemd als een van de pijlers van de Preventieagenda. Maar hoe kun je hier als jeugdarts, jeugdverpleegkundige of verpleegkundig specialist zelf uitvoering aan geven?

E-health in de JGZ

E-Health staat voor elektronische gezondheid, ofwel zorg via internet. De zorg maakt al veel gebruik van E-health. Binnen JGZ is dit nog lang niet altijd het geval. Hoe comfortabel voelt u zich bij nieuwe technologische ontwikkelingen? Is de inzet...

Inzicht in jeugdrecht

Wie is juridisch ouder van het kind? Wat betekent dat voor mijn behandelplan? Wie heeft er recht op informatie, en wanneer is er zelfs een informatieplicht? Moet ik de vader vertellen dat zijn dochter anticonceptie wenst?