Home > Agenda > Overig

Levend verlies

Hoe je als hulpverlener deze ouders en andere gezinsleden in zulke situaties ondersteunt, daarover gaat dit congres over levend verlies en blijvend verdriet bij ouders en brusjes van zorgintensieve kinderen.

Psychiatrie en zwangerschap

Weet u hoe u onderscheid maakt tussen reguliere zwangerschapskwaaltjes en symptomen van psychiatrische problematiek? Wat de risicofactoren zijn voor de ontwikkeling van psychiatrische problematiek? En welke behandelmogelijkheden er zijn als het kindje eenmaal geboren is?

Praten met pubers

Wanneer is grensoverschrijding nog normaal "pubergedrag" en wanneer moeten we ons zorgen gaan maken over mogelijke psychische of zelfs psychiatrische problemen? Hoe maak je je zorgen bespreekbaar met een jongere? En met hun ouders?

’t kinderspreekuur 2

Meer hot topics op het raakvlak van kindergeneeskunde en jeugdgezondheidszorg Interactieve (avond)nascholing in de regio De regionale nascholing ’t Kinderspreekuur in 2018 bleek een succesformule te zijn. Daarom een 2e editie met wederom actuele onderwerpen waar professionals werkzaam in...

Comorbiditeit bij autisme

Bij 70% van de kinderen en jongeren met autisme is sprake van bijkomende problematiek (comorbiditeit). Onder meer seksuele problemen, ADHD en slaapstoornissen komen vaak voor in combinatie met autisme. Bij autisme is het lastig om comorbiditeit vast te stellen....