Home > Afdeling Zuid-Holland

Afdelingsbestuur

Voorzitter Marjolein van Marle
Secretaris Linda Breedeveld +
Liesbeth Durlinger
Penningmeester Hanneke Verbrugge
Lid Evelyn van der Veen

Voor vragen kunt u terecht bij de secretaris, zuidholland@ajnjeugdartsen.nl