Home > Afdeling Zuid-Holland

Afdelingsbestuur

Voorzitter Caroline Schouten
Secretaris Annemarie Schreuder
Penningmeester Hanneke Bonekamp
2e secretaris Merian van Wouwe
Lid Eva Harmsen

Voor vragen kunt u terecht bij de secretaris, zuidholland@ajnjeugdartsen.nl