Home > Afdeling Utrecht

Afdelingsbestuur

Voorzitter Saskia Rijnbende, Gemeente Utrecht Volksgezondheid
Secretaris Irene Peters, GGD regio Utrecht,
Penningmeester Marjon Hartman, Gemeente Utrecht
Lid, notulist Eltjo Boon, GGD regio Utrecht
Leden Milou Overkamp
Mirjam Wouters
Els Greydanus

Voor vragen kunt u terecht bij de secretaris, utrecht@ajnjeugdartsen.nl