Home > Afdeling Noord-Holland

Afdelingsbestuur

Voorzitter Yasmine Sportel
Secretaris Dominique Bosman
Penningmeester Irene Hoogendam
Lid Berna Heijink
Lid

Voor vragen kunt u terecht bij de secretaris, Noordholland@ajnjeugdartsen.nl