Home > Afdeling Noord-Holland

Afdelingsbestuur

Voorzitter Willemien Boland
Secretaris D. Bosman
Penningmeester Annemarie Krijger
Lid Berna Heijink
Lid R. Sportel

Voor vragen kunt u terecht bij de secretaris, Noordholland@ajnjeugdartsen.nl